YourDPO - Váš on-line partner pro ochranu dat

Telefon: 604651170

E-mail: dotaz@yourdpo.cz

YourDPO - Vaše řešení GDPR

 Je nám jedno, zda jste již GDPR implementovali nebo ne. S námi získáte partnera, který vám pomůže vždy, když budete potřebovat.

Používáním služby YourDPO prokazujete Váš soulad s nařízením GDPR.

Cena předplatného - 500 Kč bez DPH měsíčně

Bezpečnostní incident

Co je bezpečnostní incident a co musíte udělat?

Co je bezpečnostní incident

Porušení ochrany, které vede k neoprávněnému přístupu nebo k neoprávněné nebo nahodilé změně, zničení, vyzrazení či ztrátě zpracovávaných osobních údajů.

Využitím služby YourDPO minimalizujete škody.

 

.

Co musíte udělat

  1. Oznámit narušení bezpečnosti osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů,
  2. v definovaných případech a za definovaných podmínek informovat subjekt údajů, jehož osobní údaje byly narušením bezpečnosti zasaženy,
  3. provést opatření k nápravě narušení bezpečnosti osobních údajů,
  4. vést přehled narušení bezpečnosti osobních údajů včetně informací o okolnostech narušení, jeho dopadech a opatření přijatých k nápravě stavu.

Využijte službu YourDPO a my uděláme vše s Vámi.

Naše řešení - YourDPO

  1. Jednoduchý a přehledný nástroj pro evidenci všech GDPR událostí.
  2. Pokud zaevidujete bezpečnostní incident, posoudíme rizika a v případě nutnosti oznámíme Úřadu pro ochranu osobních údajů.
  3. Hlídáme dobu 72 hodin, do které musí být bezpečnostní incident nahlášen.
  4. Kdykoliv můžete komukoliv předložit seznam všech evidovaných událostí včetně kompletního přehledu aktivit.
  5. Nástroj je dostupný 24 hodin denně, 365 dní v roce.

YourDPO - Váš partner pro ochranu dat.